هوش بصری   _   تجسم فضایی

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

 

هوش بصری یا تجسم فضایی شامل قابلیت درک دقیق دنیای دیداری و نیز قابلیت خلق دوباره ی تجربه ی دیداری در چشم باطن است . قبل از اینکه چیزی را کاملا درک کنیم باید آنرا ببینیم !!!

در این حالت دیدن بر کلمات مقدم است .کودک ار طریق دیدن به تدریج نسبت به موقعیت خود در این دنیا آگاهی پیدا می کند . و آن را می پذیرد .ردلف آرنهایم معتقد است که مهم ترین عملکرد های فکری از ادراک ما از این جهان ناشی می شود .

به نظر  او تجسم فضایی اولین منبع فکر است .او ادعا می کند اگر ما قادر نباشیم تصویر ذهنی فرآیند یا مفهومی را در ذهن خود مجسم نماییم نمی توانیم به وضوح راجع به آن فکر کنیم . این تفکر تجسمی یا بصری هم چنین ابزاری اساسی برای حل مسئله محسوب می شود .

این مسائل را بررسی کنید :

1 کدام شیر آّب .آّب گرم را کنترل می کند ...چپ یا راست ؟

2 اگر قطعه ای کاغذ از وسط تا شود ...سپس دوباره تا گردد .چند مکان تا خورده برای روی کاغذ خواهیم داشت ؟

3 سریع ترین راهی که ما را از خانه به نزدیک ترین کتابخانه می رساند کدام است ؟

 

اولین مسئله را می توان با مشاهده شیرهای آّب حل کرد (می توانیم در حمام این کار را انجام دهیم ).

اما این کار با استفاده از روش های دیگر نیز  مانند واکنش بدنی دست چپ یا راست قابل انجام است .

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

دومین مسئله را می توان به وسیله تجسم فرآیند (مورد نظر )  در ذهن حل کرد و یا اینکه از راه های ریاضی- منطقی (2*2*2 ) استفاده نمود .

سومین مسئله می تواند تجسم شود ...نقاشی شود یا با استفاده از کلمات توصیف گردد .

اما استفاده از هوش بصری – فضایی برای حل آن اساسی خواهد بود .

در مقابل سوال قدیمی (( آیا افکار بدون کلمات می تواند وجود داشته باشد ؟  ))

پاسخ داد :  بله !!!1

با شناخت ادراکی از محرکات دیداری این کار امکان پذیر است .

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد و همچنین می توانید با مشاوره با سرکار خانم دکتر آتشانی از میزان هوش بصری خود مطلع شوید و آنرا بالا ببرید.