ماهیت زبان

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

زبان مهارت پیچیده ای است . که ارئه تعریفی ساده از آن غیر ممکن است . به علاوه زبان می تواند اشکال زیادی به خود بگیرد و به صورتهای صحبت کردن نوشتن یا امضاء کردن جلوه گر شود.یکی از راههای مسلط شدن به پیچیدگی زبان مشخص کردن دامنه مشخصه هایی است که بخش های اصلی آنرا توصیف می کند.

برای نمونه هاکت (1960) شانزده ویژگی طرحی را توصیف می کند که به اعتقاد او برای زبان انسان ضرورری هستند.

برخی ویژگی های مهم عبارتند از جا به جایی قراردادی معناداری و زایایی .

 

جا به جایی :

یعنی توانایی استفاده از زبان برای بحث درباره موضوعاتی که در مکان و زمان جا به جا می شوند(برای نمونه شما می توانید درباره حوادثی که دیروز اتفاق افتاده است .صحبت کنید .)

 قراردادی :

به ماهیت نمادین زبان دلالت دارد :اصوات .نمادها یا نشانه هایی که برای بیان اندیشه ها یا هدفهای قراردادی هستند مورد استفاده قرار میگیرند (برای نمونه واژه سگ چون به سگ شباهت ندارد یا وقتی نوشته می شود مثل سگ نیست بلکه صرفا دلالت بر سگ دارد .)

 

معناداری :

یعنی معنایی که به نمادهای قراردادی تخصیص می دهیم واژه ها معانی مشترکی دارند که قاید مردم را منتقل میکند .

 

زایایی :خلاقیت زبان را توصیف میکند .می توان تعداد بسیار زیادی از جمله های بلند را تولید و درک کنید .

زیرا می توان واژه ها را با استفاده از قواعد ترکیب دوباره ترکیب کنید .حتی می توانیم توالی می توانیم توالی عجیب و غریب از واژگانی را که قبلا نشنیده ایم در صورتی که به صورت یک جمله نمایش داده شوند.درک کنیم.این عبارت که

   خربزه را به آهستگی خم کرد عجیب است اما اگر از شما  بپرسیم که Aardvark

    چه کار کرد ؟می توانید پاسخ دهید!!!Aardvark

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد