صورت ها و شکل های مختلف هوش

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

ذهن یک قابلیت مرکزی پردازش اطلاعات دارد که عمل کردهایی مانند حافظه، ادراک، یادگیری و غیره را کنترل می کند و می تواند این عمل کردها را برای شکل های مختلف هوش به کار گیرد.این اشکال عبارتند از: 1-هوش زبانی 2-هوش منطقی-ریاضی 3-هوش بصری-تجسم فضایی 4-هوش موسیقیایی 5-هوش بدنی-جنبشی 6-هوش میان فردی هوش زبانی از هنگام تولد، مغز انسان برای یادگیری زبان آماده است. نیمکره ی چپ مغز به طور طبیعی به صورت های سازمان یافته ی صداهای کلامی حساس است. هوش زبانی معجزه ای است که هنوز هم در هاله ای از ابهام پوشیده مانده است. چه گونه یک کودک می تواند از همهمه ی صداها الگوی یک زبان را فرا گیرد؟ مغز کودک به شکلی برنامه ریزی شده است که بتواند محیط پیرامومن را برای کشف الگوهای معانی مورد بررسی قرار دهد. این توانایی، نه تنها برای رشد زبان بلکه برای پرورش تجارب کودک در زمینه های ریاضیات، علوم، موسیقی، هنر و حیطه های تجربی دیگر اهمیت سرنوشت سازی دارد. چنین استدلال شده است که تسلط زبانی فقط به این علت امکان پذیر است که کودکان با یک "دانش فطری" قابل توجه درباره ی قواعد دستوری و صورت بندی های زبان، به دنیا می آیند. همین امر است که کودکان خردسال را قادر به رمزگشایی و صحبت کردن به زبان خودشان یا هر "زبان طبیعی" دیگری می نماید. حال در اینجا می پرسند که علاوه بر این مورد، چه گونه است که کودکان می توانند به این سرعت و دقت فقط با آموختن چند نمونه ی عجیب و غریب گفتار، زبانی را فرا بگیرند؟ کودک عادی خیلی زودتر از آن که سایر مهارت های مربوط به حل مسئله در وی دشد کند، می تواند بر مشکلات پیچیده مربوط به فراگیری سخن گفتن تسلط یابد. توانایی استفاده از صداها برای بیان تقطه نظر ومتقاعد کردن دیگران، در ضمن یک سری حرکات، در مرحله ی نوزادی شروع می شود. این توانایی است که خوشبختی و موفقیت کودک را در سراسر زندگی او تحت تاثیر قرار می دهد. این توانایی باید از همان سال های نخستین پرورش یابد. تنها شرط لازم برای یادگیری زبان توسط یک کودک عادی این است که درس هایی را در طول زمان زیادی از یک سخن گوی با کفایت که (معمولا مادر است) بیاموزد. تعجبی ندارد که زبان ما، زبان مادری نامیده می شود. یکی از ویژگی های مغز این است که سلول های عصبی الگوهای فعالیت خودشان را تکرار می کنند. ویژگی مادران و معلمان خوب کودکان بسیار کم سن، تکرار عبارت ها، آهنگ ها و ریتم های یکسان برای کودک است تا بدین وسیله ساختن مدل و گسترش آن را فرا گیرد. کودک در تعاملاتی که با مادر(یا معلم) خود دارد به دنبال معنا می گردد و به همین ترتیب مادر یا معلم نیز در علامت ها و نشانه هایی که از کودک دریافت می کند، در صدد کشف معنا است. این "معنایابی" فرایندی دو سویه و عنصری اصلی در رشد خلاق و زبانی کودک به شمار می رود. یکی از کلیدهای هوش زبانی حافظه است. شاهکارهای حیرت انگیزی از حافظه ی کلامی در فرهنگهای مختلف به ثبت رسیده است. به طور مثال آن دسته از کودکان عرب که همه ی 114 سوره ی قران را حفظ نموده اند.آن چه در این مهارت پردازش اطلاعات حیرت آور و مهم به نظر می رسد، معنادار بودن الگوی کلمات یاد گرفته شده و ارزش فرهنگی قائل شدن برای این کار است. این قدرت به یاد آوردن دانش فرهنگی اغلب در ضمن مراسم مربوط به گذر از مرحله ای به مرحله دیگر آزمایش می شود، برای مثال مراسم عضویت در انجمن، فرقه، و مراسم به عضویت کلیسا در آمدن و امتحانات. قدرت سیاسی و اجتماعی از آن کسانی بوده است که برجشتگی های فطری آنان با مهارت های برتر زبانی پیوند خورده است. از زمان یونانی ها حافظه ی برتر و مهارت کلامی به عنوان هوش شناسایی شده اند. با وجود این در جامعه ی مدرن ما تاکید بیش تر روی دومین مرحله ی نمادسازی، یعنی زبان نوشتاری است که بین سنین 4 تا6 سالگی آغاز شده و توسعه پیدا می کند. تعجبی ندارد که چنین شکل قدرت مندی از هوش، کلید موفقیت در مدرسه و بعد از آن باشد. اگر چه فرایندهای روان شناختی که هوش زبانی را تسهیل می کنند در میان همه ی کودکان عادی مشترک است اما تفاوت های فردی زیادی در خصوص سرعت و مهارت یادگیری و همین طور سبک یادگیری وجود دارد. هوش زبانی مانند ماهیچه های انسان نیاز به تمرین روزمره دارد. روش های کمک به کودکان در حال گشترش هستند.

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد