توصیه هایی جهت افزایش حافظه فعال کودکان دارای اختلال نقص توجه _ بیش فعالی

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

تکلیف یا کار خواسته شده را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید.

لیستی از کارهایی که باید انجام شود، تهیه کنید.

چک لیستی برای انجام تکالیف طولانی مدت او تهیه کنید که شامل اطلاعات مهمی مثل روز، ساعت انجام هر تکلیف و نوع تکلیف باشد. مقابل کارهایی از لیست که انجام داده است، علامت بزند.

کارها را سریع انجام دهد و به تعویق نیاندازد.

از وسایلی به عنوان یادآور استفاده کند. مثل پیام های روی گوشی موبایل که به او یادآوری می کند کارهایش را انجام دهد. یادآورها را اگر قابل حمل هستند، همراه خود داشته باشد.

از دیگران بپرسد که چه کاری را باید انجام دهد.

یک دفترچه یادداشت نوشتاری یا تصویری همراه داشته باشد. برای مثال تصویر وسایل داخل کیف مدرسه روی آن کشیده شود و قبل رفتن به مدرسه یا برگشتن از مدرسه از روی آن چک کند که همه وسایل لازم داخل کیفش باشد. با این روش احتمال فراموش کردن و جا گذاشتن وسایل کمتر می شود.

عوامل حواس پرتی را کم کنید.

توجه او را قبل از بیان کار یا دستوری که می خواهید کودک انجام دهد، جلب کنید. با او تماس چشمی بر قرار کنید. هم چنین بعد از گفتن کار یا دستور ا ز او بخواهید آن را تکرار کند.

فعالیت هایی را که در ان ها ثبت نام و شرکت کرده است، کم کنید.

دستورالعمل های چند مرحله ای را یادداشت کنید. برای مثال اگر او را برای خرید سه وسیله به مغازه می فرستید، اسم آن وسیله را روی کاغذ یادداشت کنید.

از پاداش ها یامحرومیت ها برای به یاد آوردن یا فراموش کردن انجام کار ها استفاده کنید.

مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها  و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد.

با ما تماس بگیرید:

مرکز رسالت 22302092

  مرکز جردن22275327