برای مشاهده گزارش دومین همایش تکنیک های پرورش ذهن اینجا را کلیک کنید.