مهارتهای رفتاری در دو قسمت کلی مهارتهای کلامی و مهارتهای غیر کلامی دسته بندی می شوند که شامل آموزش رفتار مهمان بودن، میزبان بودن، نگاه کردن، دست دادن، اعتماد به نفس، کنترل خشم و … می باشد.

موسسه فرزام در هر یک از این قسمت ها برنامه های ویژه اختصاصی برای پرورش دارد.

پاورپوینت ها و انیمیشن هایی که برای این دوره بکار می رود معمولا از انجمن های علمی اروپایی و آمریکایی تهیه شده، ترجمه و بومی سازی گشته است