کلاس ها
آموزش در منزل
مشاوره
درباره پرورش ذهن فرزام

جدیدترین مقالات و اخبار

تغییرات حافظه در سالمندان:

تغییرات حافظه در سالمندان: “رخ دادن لحظات خاص” اجتناب ناپذیر است. پژوهش ها چه چیزی را نشان می دهد؟ برای مغز انسان... read more

راهکارهای پرورش هوش در کودکان( قسمت چهارم)

در سه شماره قبل ماهنامه خواندید هر چقدر در سالهای اولیه زندگی کودکتان بر روی هوش او سرمایه گذاری... read more

راهکارهای پرورش هوش در کودکان( قسمت سوم)

در دو شماره قبل ماهنامه خواندید هر چقدر در سالهای اولیه زندگی کودکتان بر روی هوش او سرمایه گذاری... read more

راهکارهای پرورش هوش در کودکان( قسمت دوم)

در شماره قبلی ماهنامه خواندید هر چقدر در سالهای اولیه زندگی کودکتان بر روی هوش او سرمایه گذاری کرده... read more

راهکارهای پرورش هوش در کودکان( قسمت اول)

بزرگی می گوید : اگر می خواهید برای کودک خود سرمایه ای بعنوان ارث باقی بگذارید بهترین کار آنست... read more

تاثیر موسیقی کلاسیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه در درس ریاضی عمومی

چکیده : مقاله پژوهشی حاضربه تاثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی عمومی پرداخته است..فرضیه مورد بررسی... read more

راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن

تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد. گفتن... read more

خطر تماشای تلویزیون را برای کودکان زیر دو سال جدی بگیرید

امروزه بیشتر نوزادان و کودکان نوپا در مقابل تلویزیون ، رایانه یا بازی های آموزشی خود آموز الکترونیکی و... read more