موسسه پرورش ذهن فرزام با هدف اجرا و گسترش تحقیقات در سال 90 با پشتوانه بیش از بیست سال فعالیت علمی و عملی در حوزه تعلیم و تربیت شروع به کار نموده است . این موسسه تمام تلاشش را روی پرورش ذهن کودکان و نوجوانان نهاده است .
در سال 1392 انتشارات پرورش ذهن فرزام متولد گشت و شروع به فعالیت در حوزه نشر با زمینه اختصاصی آموزش مدیران، موسسات، شرکت ها، مدارس و اولیا نموده است .
امید است که در این راه هموار، استوار و خدمت رسان پیش رویم .